In Geen categorie

Met deze titel wordt nagestreefd alle inwoners van Koudum een podium te geven waarop men zijn/haar kunsten kan tonen aan de Koudumers en de bezoekers van Koudum. Vanaf het moment van uitvoering van het Centrumplan Koudum, het winnen van de Europese Dorpsvernieuwingsprijs 2006 en de uitreiking van deze prijs in 2008, is nagedacht over de wijze hoe aan deze aangelegenheden een blijvende herinnering kan worden gegeven. Het projectplan inzake het podium dateert van juni 2013.

In de Dorpsvisie Koudum 2025 is opgenomen de wens dat er in het centrum meer ruimte komt voor ontmoeting. Koudum heeft geen ‘leugenbank’ of een ontmoetingsplaats en daaraan is wel behoefte. Als actiepunt is opgenomen in de Dorpsvisie ‘het realiseren van een tentachtige overkapping voor het Frieslandplein’.

Op 6 juli 2015 is na een intensieve voorbereiding gestart met de bouw. En elke dag kreeg het kunstwerk meer gestalte. De werkzaamheden resulteerde in de oplevering op 16 juli 2015.

En… het resultaat mag er zijn! Niet een tentachtige overkapping maar een kunstwerk dat er perfect en imposant uitziet.

De dank van Dorpsbelangen Koudum gaat uit naar een ieder die zich met hart en ziel heeft ingezet voor het realiseren van dit podium.

In september 2015 zal het podium officieel aan alle dorpsgenoten worden gepresenteerd en vindt de officiele in gebruik name plaats met een feestelijk tintje.