In Geen categorie

Aardige scene tussen twee bezoekers aan het voor een dag opengestelde aquaduct in aanbouw. Eentje heeft het bouwwerk net verlaten en wil weer naar huis als hij een kennis met een paar kinderen ontmoet die op het punt staat af te dalen. Vraagt de laatste: “En, is het daar beneden wel vertrouwd?” Krijgt hij als antwoord: “Nou, ik heb vanmorgen eerst even met het rayonhoofd gebeld en die zei dat het wel verantwoord was.” Het waren er een paar van de velen die wel eens wilden zien waar we straks met zijn allen doorheen zullen gaan. Het is een immens bouwwerk waar bijvoorbeeld nu al 1.4 miljoen kilo staal is in verwerkt. Om maar niet te spreken van de miljoenen kilo’s beton die zo’n constructie nu eenmaal nodig heeft om op z’n minst honderd jaar betrouwbaar te kunnen functioneren. Alle bezoekers werden in groepen van een man of twintig op deskundige wijze door gidsen bijgepraat over de technische aanpak en werden aan het einde van de rondleiding geconfronteerd met een toch wel heel bijzonder idee, namelijk het lopen onder het Johan Frisokanaal. Over enkele maanden zal het zover zijn, dan gaat de brug eruit en gaan we met z’n allen door de nieuwe tunnel. Er is iets wat we u niet willen onthouden en dat is de spreuk die in de Noordwand is gebeiteld. Het is een spreuk van Jac. P. Thijsse (1865-1945), de oprichter van Natuurmonumenten. Die konden we als wandelaar rustig noteren, maar u zult straks als voorbijrazende automobilist nooit zo snel kunnen lezen wat er staat. Daarom bij dezen: “Al heel spoedig komen we nu aan een van de meest merkwaardige punten van de heele Friesche waterwereld, Galamadammen.”