In Geen categorie

Woensdag 22 april jl. is het bouwbord onthuld door wethouder Offinga en de beide schooldirecteuren, Jella van Seters en Ackelyn Stapensea.

De onthulling van het bord markeert de start van de nieuwe school die aan het eind van dit jaar klaar moet zijn. In deze school zullen beide scholen van Koudum, ‘It Grovestinshôf’ en ‘De Welle’ worden gehuisvest.

Hylke Zijlstra -oud leerling van ‘It Grovestinshôf’ en werkzaam bij Penta Architecten in Harlingen- en Teunis Vonk -oud leerling van ‘De Welle’ en werkzaam bij VNL Architecten in Grou- hebben het mooie ontwerp van de nieuwe school gemaakt.

Jorritsma Bouw uit Bolsward bouwt de school en Pranger en Rosier uit Dokkum zorgt voor het installatiewerk. In Bulte Nijs van mei wordt een en ander nader toegelicht.