In Geen categorie

Want dat wordt een belangrijke dag voor basisschool it Grovestinshôf en dus voor Koudum. Vorige maand vroegen we ons zowel in Bulte Nijs als in Bulte Nijs Online af of Koudum weer op de troon komt. Het betrof de landelijke “Tronenwedstrijd” waaraan 100 basisscholen meedoen. Die prijs is sinds afgelopen dinsdag een stuk dichterbij gekomen, berichtte projectbegeleider Teake Hoekema. Op die dag namelijk kwamen de vijf deelnemende Friese scholen in Leeuwarden bijeen en werd de winnaar van onze provincie aangewezen. Dat werd, jawel, it Grovestinshôf en daarom gaat men straks met een bus met 30 kinderen naar de landelijke finale die op 9 juni zal plaatsvinden in het Archeologische themapark Archeon waar de concurrerende tronen aan de jury zullen worden gepresenteerd. 9 juni, een dag dus om alvast even te noteren.