In Geen categorie

Het Nostalgisch Album van Koudum is één van de parels van de website Koudum.nl. Het album is in 2002 opgezet door Hindrik de Jong en hij heeft deze met volle overgave bijgehouden. Vanuit heel veel landen wordt het album bekeken. Over de hele wereld zitten mensen met een relatie tot Koudum.

Nog steeds wordt er nieuw materiaal ingebracht waarmee ruim honderd jaar aan Koudumer geschiedenis beeld krijgt, een schat van ongekende waarde!

Vanwege problemen met het zicht, wat het werken aan het album bemoeilijkt, heeft Hindrik de Jong aangeven graag te willen stoppen met het bijhouden van het Nostalgisch album. De Wurkgroep Histoarysk Koudum, waar het Nostalgisch Album sinds 2006 deel van uitmaakt, is daarom op zoek naar een geschikte webmaster om de site levendig te houden.

Mensen die hier belangstelling voor hebben kunnen zich in verbinding stellen met de voorzitter Jan de Vries: jan@koudum.nl