In Geen categorie

De gemeente Nijefurd heeft 4 bezwaarschriften en een verzoek om een voorlopige voorziening ontvangen tegen de kap van 12 bomen op het perceel rondom de Martinikerk aan de Tjalke van der Walstraat te Koudum. De gedachte was hier 22 nieuwe lindebomen te planten. Deze mogelijke kap hangt samen met de herinrichting van het Centrumplan. De bomen zijn te hoog, ontnemen in de zomer het zicht op de kerk, kerkklok en het achterliggende centrum (Hoofdstraat).

De gemeente Nijefurd heeft echter nog geen besluit genomen over de vraag of zij wel een kapvergunning wenst aan te vragen. In de publicatierubriek Nijs út Nijefurd is dan ook op 15 januari 2008 foutief gepubliceerd, dat er een aanvraag tot kappen is ingediend. Ook is onterecht gepubliceerd op 29 januari 2008 dat het college van burgemeester en wethouders een kapvergunning heeft verleend. Nijefurd erkent dat de procedurele onjuistheden tot verwarring hebben geleid.

Diverse adviseurs gaan zich opnieuw buigen over de bomen. De gemeente Nijefurd wil daarop in het najaar een weloverwogen besluit nemen of zij deze bomen wel of niet wil kappen.