In Geen categorie

Nieuw in het album/nij yn it Album:

  • Voor het personeel van Philips Koudum was er ook vertier buiten de bedrijfshal. Bedrijfsvoetbal, reisjes en een bonte avond met zang en toneel in het Gebouw van de Hervormde Gemeente. Een aantal foto’s van deze activiteiten is in het album gezet. Bron: archief HWK.
  • Stuk uit de Balkster Courant van 12-02-1970 en getiteld "Weromblik (V)". Hierin vertelt Sybren Venema over de bewoners van de Buorren van Koudum vanaf Het Wapen van Friesland tot aan Spoorzicht aan het begin van de vorige eeuw. Op het krantenknipsel staan aantekeningen van Tine Klein-Ferwerda.
  • Twee dia’s van Café Spoorzicht van een halve eeuw geleden. Bron: Johan Bakker.
  • Enkele foto’s uit 1939 toen Wiebe R. Munniksma gemobiliseerd was en diende op Vliegveld Bergen bij Alkmaar. Bron: Rein W. Munniksma.
  • Een portret van Rein Wiebes Munniksma. Bron: Rein W. Munniksma jr.
  • Foto van Lykle Andries’ Hoekema. Kijk in de Portrettengalerij. Bron: H. de Jong.
  • Foto van de "reclamewagen" van Drukkerij Hoekstra. Foto van kort na de oorlog. Bron: Feikje Kemker-Hoekstra.
  • Sieger Falkena en nichtje Grietje Hoekema verkleed als marinemensen. 1955/56. Bron: Sieger F.
  • Nieuweweg begin jaren ’60. Kijk bij Straten & buurtjes. Bron: Maaike Abma, Italië.
  • Ik vond nog een aardige foto op het internet van drie schepen bij Galamadammen. Twee liggen aangemeerd en een geladen tjalk zeilt richting de Galamadammen.