In Geen categorie
  • Drie foto’s van het gezin van Sjouwe en Klaaske Eekma (bron: Klaaske Pries-Haanstra). En hierbij nog een mooie foto van It Heidenskip (bron: Tresoar – collectie G. Koopmans).
  • Foto van het Gemeentehuis aan de Dammenseweg (bron: Klaaske Pries-Haanstra).
  • Dammenseweg nr. 20. Ansichtkaart via Klaaske Pries-Haanstra.
  • Een mooie foto van het gezin van Joeke de Lange. Foto: Herman Melchers, Bakhuizen; namen: Durk de Lange, Leeuwarden.
  • Bij het deel "straten & buurtjes" is een deel Bovenburen gemaakt. Als iemand nog informatie heeft die hierbij past, dan graag.
  • Foto van het pand Hoofdstraat 10 waar Johannes Hoekstra in 1916 een filiaal van Drukkerij Hoekstra uit Balk begon. Ook een foto van "Drukker Hoekstra" zelf (bron: langsdeluts.nl). Hier werd ook het eerste exemplaar van de verzetskrant Vrij Nederland gedrukt.
  • Ansichtkaart van de Tjalke van der Walstraat (bron: Klassie van der Veer).
  • Foto van de boerderij van Wieger Postma (eerder Wieger Kok) (bron: FIS).
  • Een foto van Hains Zeldenrust uit Molkwerum. Hij was met zijn paard en wagen vroeger een bekende verschijning in Koudum (bron: FIS).
  • Bij het Havenkwartier is de afgelopen maanden veel veranderd. Vandaar een pagina hierover.