In Geen categorie
  • We vieren 70 jaar bevrijding, maar denken ook aan de slachtoffers van de oorlog. In het album foto’s van Joodse kinderen die door voor hen onbekende mensen in hun gezinnen werden opgenomen. Ook in Koudum waren enkele van deze kinderen. Ze werden liefdevol verzorgd, maar in de meeste gevallen werden ondertussen ver weg hun ouders door de bezetter om het leven gebracht. Ook deze kinderen werden slachtoffertjes van zinloos oorlogsgeweld. Hulde aan die Koudumer gezinnen die hiermee een groot risico namen. Kijk bij het deel "1940-1945". Bron: collectie Koopmans.
  • Een foto van verzetsman Gerben Ypma terwijl hij tijdens de oorlog een boekje met bonkaarten te voorschijn haalt uit een verborgen plek.Bron: Fries fotoarchief. Kijk bij het deel "1940-1945".
  • Een leuke en gevarieerde serie foto’s uit het album van Ruth Stel-van der Veer uit Amsterdam.
  • Een foto van Leentje (Lene) Smid-Hoekema met vier van haar kinderen. Bron: collectie Koopmans.
  • Het tegeltableau van de Chr. school aan de Singel is na minstens 35 jaar weer te voorschijn gehaald. Bron: WHK.
  • De boerderij Snakke 16 en de woningen Snakke 46 en 48 op twee foto’s uit de collectie Koopmans.
  • Een ansichtkaart van de Singel uit de collectie Koopmans.
  • Op de plek van Onderweg 12 staat al weer iets anders.

Oproep:

Vanwege problemen met het zicht, wat het werken aan het album bemoeilijkt, heeft Hindrik de Jong aangeven graag te willen stoppen met het bijhouden van het Nostalgisch album. De Wurkgroep Histoarysk Koudum is daarom op zoek naar een geschikte webmaster om de site levendig te houden. Mensen die hier belangstelling voor hebben kunnen zich in verbinding stellen met de voorzitter Jan de Vries:

jan@koudum.nl