In Geen categorie

Nederlands giftigste plant staat… net niet in Koudum, maar aan de Vangdijk die Morra en Fûgelhoeke scheidt. Deze is aan de kant van de Fûgelhoeke geheel met bomen begroeid en vormt zo een kenmerkende afscheiding tegen het open water van de Morra. Tot boven in de wilgen groeien dikke liaanachtige stammetjes van de in Noord-Amerika en Canada zo beruchte Gifsumak (‘Poison Ivy’). De plant die bij aanraking tot zeer heftige huidreacties kan leiden, is hier omstreeks 1919 aangeplant om afslag van de Vangdijk te voorkomen en heeft zich hier sindsdien definitief gevestigd. Langs de hele lengte van het dijkje is de plant te zien; zij bloeit er zelfs en zet er vrucht. In een mooi najaar kunnen de bladeren prachtige kleuren aannemen. Het tv-programma Vroege Vogels schonk hier aandacht aan en zij waarschuwen nadrukkelijk voor aanraking met deze plant. In de uitzending waren vuistdikke blaren te zien en afschuwelijke zwellingen. Het zelf weghalen van deze plant is nog gevaarlijker dan asbest verwijderen en moet gebeuren door mannen gehuld in witte maanpakken. Het Fryske Gea heeft een waarschuwingsbord neergezet.

U kunt hier de uitzending bekijken.