In Geen categorie

De laatste dag van het jaar is niet een dag zoals andere dagen. Het is de drempel naar het nieuwe jaar waar je, staande op deze drempel, vaak terugblikt op wat voorbij is en niet terugkomt. Vooral als het je in de persoonlijke sfeer heeft beziggehouden of geraakt is een moment van rust, stilte, bezinning en even tot jezelf komen een belangrijk iets. In een kerk is zo’n moment vaak te ervaren. Die ervaring kan ontstaan door de ruimte, het licht, het besef dat al eeuwenlang vreugde en verdriet hier zijn geuit en de gedempte geluiden van buiten die maken dat je even los kan komen van die omgeving. Je ontsteekt een lichtje, misschien als herinnering of zomaar als gebaar voor het goede, voor de liefde van mensen onderling. De Martinikerk is op oudejaarsdag een aantal uren open voor uw bezoek namelijk van 15.00 – 17.30 uur. U kunt zomaar naar binnen lopen.