In Geen categorie

Jan de Vries is vrijdagmorgen in de Martinikerk van Sneek onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de versierselen uit handen van burgemeester Hayo Apotheker.

De Vries was 8 jaar voorzitter van de vereniging Dorpsbelangen Koudum en oprichter en voorzitter van de werkgroep Us thús, die het beheer van de website doet. Hij was 12 jaar voorzitter van de werkgroep Historisch Koudum en droeg 9 jaar de voorzittershamer van de overkoepelende organisatie Sportvereniging Oeverzwaluwen (OMNI) in Koudum.

Hij was cultureel actief als bestuurslid en projectleider van Theatergroep ‘Sult’ en Stichting Vendu Tivoli, die streekproducten promoot, zoals het ‘Koudumer beantsje’. Ook zat hij 8 jaar in het bestruur van Swel4you, die activiteiten organiseert voor de jeugd in Koudum. Hij was voorzitter van de ouderraad van de Súdwester, een basisschool voor speciaal onderwijs in Sneek en drie 3 jaar ambassadeur van het Nationaal Landschap Súdwest Fryslân.

bron: Balkster Courant