In Geen categorie

In het kader van LF2018 heeft beeldend woordkunstenaar Connie Harkema ruim 50 schilderijen en gedichten gemaakt. Zij zijn dit hele jaar in verschillende samenstellingen en op diverse locaties te bezichtigen onder de titel “Friesland in Europa” De Friese Elfsteden staan voor de Friese cultuur en gemeenschapszin. De gehele serie hangt momenteel bij Galerie “Kunst in Beweging”, Hoofdstraat 1, Koudum.

BOLSWARDBolsward, op drie oude terpen ontstaan.Drie verhogingen in het landschap

vormden de eerste onzekere stap

voor het oudste gebouw van deze stad:

de Broerekerk in – ook drie – beuken gevat.Verworden tot een ruïne vervallen schone schat

met een overkapping geveld door brand.

Nu zonder toren en een dakloos glazen gat

grondig geconserveerd als monumentaal pand.Bolsward, een Hanzestad voortvarend in bloei.

Het stadhuis prominent en protserig aanwezig.

Japick Gysberts was er met het ontwerp bezig:

een burgemeester in de dop, altijd in de weer.

Toch wilde men later qua uitstraling iets meer:

uitbundige tierlantijnen, rococostijl op de groei.Maar de bekendste Bolwarder man was de schrijver

Gysbert Japicx. Hij viste woorden uit de Renaissancevijver.

Zijn Friese rijmelarij bestond uit volksversjes en -verhalen,

serieuze tweegesprekken en liederen. Vol ijver

kon hij Psalmen en geestelijke liederen vertalen.Gaf het Fries een plaats tussen Europese cultuurtalen.Ten slotte is er Sonnema Berenburg, een kruidenbitter

bedacht door Fedde, een Dokkumer eenmanspitter.

Met zijn recept is de distilleerderij van start gegaan.

Aan de Snekerstraat bleef bierbrouwerij Us Heit bestaan.Dat alles in Bolsward, op drie oude terpen ontstaan.