In Geen categorie

Op donderdag 3 november zal in de Klink een lezing worden gegeven door Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek.In de lezing komt aan de orde waarom de trekschuit zo uniek was en waarom steden er veel geld voor over hadden om ook een trekschuit te laten varen. Beurtschepen waren vergelijkbaar met trekschuiten. Samen vormden ze de infrastructuur, die ervoor zorgde dat het waterrijke gewesten als Holland en Friesland in de zeventiende en achttiende eeuw voor de wind ging. De lijn van het verhaal wordt voortgezet naar de zeilende binnenschippers in Friesland in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw.De lezing wordt georganiseerd door Histoarysk Koudum, in samenwerking met De Súdwester, Stifting foar Kultuer en ferdivedaasje. Aanvang 20.00 uur, de entree is € 7,50 incl. 2 keer een kopje koffie of thee.