In Geen categorie

Op 6 juli kwam het verrassende bericht uit München dat vanwege het winnen van de Europese Dorpsvernieuwingsprijs in Koudum de vlag uit kan. Dit was toch al de bedoeling want vrijdagavond 7 juli is het feest van de Koudumer Beantsjedei op het Frieslandplein en op zaterdagavond 8 juli komt SC Heerenveen naar Koudum om een oefenwedstrijd te spelen tegen een regionaal elftal.

Vorig jaar werd Koudum door het winnen van de landelijke verkiezing genomineerd voor de verkiezing op Europees niveau. 30 regio’s of landen waren in de strijd voor deze prijs die voor het eerst van de 9 keer dat hij nu is toegekend naar een Nederlandse plaats gaat. De verkiezing wordt tweejaarlijks rond een centraal thema georganiseerd door het bureau Arge, de Europese organisatie voor plattelandsontwikkeling en dorpsvernieuwing. Arge is gevestigd in Wenen.

Op 19 mei jl. was de internationale jury in Koudum. Men kreeg een aantal presentaties voorgeschoteld en een behoorlijke hoeveelheid informatie en foto’s mee voor het geval dat Koudum zou doordringen tot het centrale juryberaad in München. Er waren 16 juryleden die groepsgewijs een aantal plaatsen moesten beoordelen, in het centrale beraad moest worden uitgemaakt welke jurygroep de plaats aandroeg die de prijs deze keer verdiende.

Het thema van de verkiezing 2006 was “Verandering als kans”. De gemeenschap in Koudum heeft naar de mening van juryvoorzitter Dr Erwin Pröll uit Wenen op overtuigende en meervoudige wijze kansen weten te creëren in veranderende omstandigheden. In de jaren 80 stond het dorp er slecht voor. Er is twintig jaar geleden onder de dorpsbewoners een dynamisch proces op gang gekomen dat diverse projecten heeft opgeleverd die de leefbaarheid in het dorp en omgeving zeer ten goede zijn gekomen.

De uitreiking van de prijs vindt plaats bij de vorige winnaar Ummendorf (Sachsen-Anhalt) Duitsland tijdens een manifestatie die gehouden wordt op 22 en 23 september 2006. Vanuit Koudum gaat een delegatie naar Ummendorf om de prijs in ontvangst te nemen. Bij de volgende editie van de Nationale en de Europese Dorpsvernieuwinsprijs in 2007 resp. 2008 vervult Koudum de rol van gastheer. Zowel het winnen van de prijs als de uitreikingen aan de volgende winnaars zijn bij uitstek gelegenheden om Koudum en omgeving onder de aandacht te brengen.

Door op de bestanden hieronder te klikken kunt u het in het Duits gestelde juryverslag met bijlagen ophalen.