In Geen categorie

De afgelopen jaren zijn er veel iepen verdwenen door de iepziekte. De Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) probeert de iepziekte onder controle te krijgen. Dit doet de stichting door het planten van “resistente” iepen bij particulieren. Alleen zo blijft de iep behouden in ons landschap. Wilt u ook een iep in uw tuin of bij uw bedrijf? Stuur dan een mail naar info@iepenwachtfryslan.nl.

Iepziekte

Bijna was de iep definitief uit het Friese straatbeeld verdwenen. Begin vorige eeuw stak de iepziekte de kop op. Veel bomen vielen ten prooi aan de schimmel Ophiostoma Ulmi. De verspreiding ging zo snel, dat eind twintigste eeuw voor het voortbestaan van deze oer-Hollandse boom werd gevreesd. Door een gezamenlijke aanpak, het rooien van zieke iepen, preventie en de introductie van resistente rassen is de ziekte inmiddels een halt toegeroepen. Waakzaamheid blijft echter geboden.

Iepenwacht Friesland

Om de ziekte in Fryslân effectief te bestrijden, is in 2005 de Stichting Iepenwacht Fryslân opgericht. De Iepenwacht is een samenwerkingsverband van overheden, terreineigenaren en groenbeheerders.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op www.iepenwachtfryslan.nl.