In Geen categorie

De geestelijke vader van het Nostalgisch album van Koudum, de heer Hindrik de Jong is uitgeroepen tot “Beantsje fan it Jier” 2007. Opmerkelijk is het feit dat Hindrik en ook zijn vrouw Akke Fekkes beiden Koudumers om útens zijn, ze wonen in de stad Groningen. Hindrik de Jong is geboren in Koudum, hij groeide op aan de Havenkade waar zijn ouders een aannemersbedrijf hadden. Het idee voor het album kwam voort uit zijn belangstelling voor geschiedenis en het feit dat hij in zijn jeugd veel foto’s maakte van het dorp. Dit gecombindeerd met kennis en interresse voor het medium Internet heeft geleid tot een fantastische website voor en over Koudum. Wellicht is de term virtuele Koudumer nog het best van toepassing op de Jong. Hij onderhoudt via Internet en E-mail nauwe banden met Koudumers overal ter wereld. Zijn werk is erg waardevol voor de Werkgroep Historisch Koudum waarvan hij dan ook virtueel lid is. Het Nostalgisch album bevat zeer veel foto’s en informatie over Koudum en haar inwoners in de periode tussen pakweg 1880 en 1960. Iedere maand wordt dit door de Jong aangevuld met nieuw materiaal dat hij veelal aangereikt krijgt van geestverwanten. Ook via de WHK leden komt materiaal binnen, bovendien worden de WHK-leden ingezet bij het achterhalen van ontbrekende informatie bij de aangeleverde foto’s. Het Nostalgisch album zette Koudum op de kaart en inspireerde en ontroerde vele Koudumers en oud-Koudumers.

Anders dan bij voorgaande uitreikingen klonk niet het “Beantsje fan it Jier-liet” uit alle kelen, maar kreeg Ypie Semplonius de aanwezigen muisstil met haar a-capella uitvoering van het lied “Achter de túnen“.