In Geen categorie

Echte Koudumer Beantsjes, soest er sin oan krije.

Koudum, 1 april 2005

Meteen na het opruimen van de ravage van de ingestorte kas van Sytze en Betsy van der Wal rezen er bij diverse mensen in het dorp ideeën voor een vervolg op deze sympathieke actie. Door deze ramp werd op een pijnlijke manier duidelijk dat het voortbestaan van de Koudumer tuinbouw en daarmee het Koudumer Beantsje aan een dun draadje hangt. Een paar initiatiefnemers vonden elkaar en zijn aan de slag gegaan. Onder de vleugels van Dorpsbelangen is een 4 mans werkgroep gevormd bestaande uit Bas Oosterbaan, Durk Stoker, Gerben Zwerver en Jan de Vries. De werkgroep heet Vendu Tivoli naar de naam van de Koudumer Tuinbouwveiling en sportterrein complex aan de Tinholtstraat. Vendu Tivoli betekent zoiets als “Handel en Vermaak”. Deze naam overigens is destijds bedacht door Drukker Johannes Hoekstra, uitgever van de toenmalige Koudumer Courant. Het doel van de werkgroep is het behoud van de Koudumer tuinbouw en in het bijzonder uiteraard het Koudumer Beantsje. Na de eerste vergadering, waar meteen al veel ideeën naar voren kwamen, is een gesprek gevoerd met de Tuinders Hobma en S&B van der Wal. Daar bleek het initiatief “in goede aarde” te vallen en kwamen ook van de kant van de tuinders een aantal ideeën over tafel. Zoals de plannen nu liggen kan op dit moment alvast gemeld worden dat zal worden gewerkt aan een calamiteitenfonds voor de Koudumer tuinbouw en komt er op Vrijdag 1 juli as een happening op het Frieslandplein waar het Koudumer Beantsje centraal zal staan.