In Geen categorie

In 1959 werd tijdens de bouw van de Christelijke LTS een loden pijp ingemetseld in een van de muren. Onlangs, tijdens de sloop van het gebouw, kwam die pijp weer tevoorschijn. Het sluitstuk van de opening van wat nu De Swel heet, vormde het openknippen van die pijp en iedereen, ook dagvoorzitter Jan de Vries, was uiteraard zeer benieuwd wat de inhoud zou vormen. Het bleek een oorkonde te zijn, ondertekend door diverse betrokkenen, waaruit bleek dat toen, nu dus zo’n vijfenveertig jaar geleden, een dergelijk gebouw nog kon worden neergezet voor fl. 1.514.870,50. Inderdaad, de tijden zijn nogal veranderd…..