In Geen categorie

Dat bij Friesland Boating boten worden gehuurd door buitenlanders is niet zo vreemd. Dat gebeurt dagelijks en dan betreft het met name Duitsers. Maar onlangs meldde zich iemand van Koudumer origine. Durk de Vries, als 19-jarige naar Canada geëmigreerd, en nu vergezeld door zijn zoon John. Voor een tijdelijke vakantie overgekomen, waarbij het de bedoeling van Durk was om zijn zoon eens te laten zien waar zijn wortels liggen. Koudum dus, en meteen per boot ook even de prachtige waterrijke omgeving. Maar maandag jongstleden ging het fout. Na de boot en de de daarbij behorende instructies in ontvangst te hebben genomen ging het na tien minuten varen over de Morra al fout: Durk voelde zich onwel en zoon John kon met behulp van de (altijd) aan boord aanwezige waterkaart gelukkig de haven in de Koudumer Wyk snel vinden. Daar werd door een aantal aanwezigen geconstateerd dat snelle hulp geboden was en werd een ambulance opgeroepen. Bij Durk werd een hartinfarct vastgesteld en dus werd hij in ijltempo vervoerd naar het ziekenhuis in Sneek. Gerben Zwerver, eigenaar van Friesland Boating, wordt dagelijks gevraagd wat dat nou toch allemaal was, daar in de Koudumer Haven. Vandaar even dit berichtje om vele vraagtekens weg te nemen. Hij heeft dagelijks contact met zoon John en die kon hem meedelen dat de situatie wel stabiel is, maar dat zijn vader nog niet aanspreekbaar is. Het mag duidelijk zijn dat John, gedwongen door deze vervelende situatie, nog lang niet terug kan naar Canada, maar hij wil wel de gelegenheid te baat nemen om Koudum en de Koudumers iets beter te leren kennen. De kans dat u hem volgende week tijdens de feestweek tegen het lijf loopt, is dan ook niet gering. En mocht dat zo zijn, treedt u dan maar op als tijdelijke gids. Fries verstaat en spreekt hij niet, uiteraard alleen maar Engels. En u toch ook wel een beetje?