In Geen categorie

De grutto heeft het moeilijk, net als andere weidevogels. Ook in Zuidwest-Friesland waar de Universiteit van Groningen al jaren onderzoek doet naar de weidevogels. De oorzaken zijn bekend: uitgeputte bodems, ontwatering, insectensterfte en roofdieren zoals de vos en de huiskat. En dan is een succesje, hoe klein ook, nieuws. Zo is er onlangs in It Heidenskip een broedende grutto aangetroffen die in 2019 in de Heanmar bij Koudum geboren is.

Dat is niet helemaal toevallig, daar heeft de mens onder andere via natuurorganisaties en onderzoeksprojecten positief aan bijgedragen. Van oorsprong was de Heanmar, net ten moorden van Koudum, een meer. Het meer is rond 1858 leeggemalen en in gebruik genomen door boeren voor de landbouw. Later nam Staatsbosbeheer het grootste deel van deze polder in beheer. Ook Het Fryske Gea heeft een stukje van het gebied aangekocht. Samen met de overgebleven boeren wordt nu het authentieke weidevogelgebied beschermd voor de toekomst. Het gebied wordt zo beheerd dat er volop ruimte is voor weidevogels in bloemrijke weilanden.

De grutto die in 2019 in de Heanmarpolder geringd werd.

Tijdens het langlopende onderzoek van de Groninger Universiteit worden bijvoorbeeld jonge grutto’s geringd en soms ook van een zender voorzien. Zo werd steeds beter bekend waar de vogels zich ’s winters bevinden (Spanje, Portugal, Senegal) en naar welke plekken ze in het voorjaar in Nederland terugkomen. Onlangs is bekend gemaakt dat een vrouwtjesgrutto die in 2019 in de Heanmar geringd is, dit voorjaar broedend aangetroffen is bij It Heidenskip.

Dat is niet helemaal toevallig, want net als in de Heanmar bij Koudum is men bij It Heidenskip druk bezig met het beheer van de weidegrond. Er is daar een samenwerking ontstaan tussen boeren en dorpelingen die zelfs heeft geleid tot een landelijke biodiversiteitsprijs. De dorpelingen en boeren spannen zich samen in om diverse weidevogelgebieden te verbinden door een bloemrijk en open landschap, waar insecten en vogels zich thuis voelen. Dat werkt: ook de kieviet broedt er na veertig jaar weer en de veldleeuwerik wordt er weer gehoord! Niet zo gek dus, dat de twee jaar oude in Koudum geboren gruttomoeder dat wel een geschikte plek vond om te broeden.

Kat ’s nachts binnen

Niet voor niets loopt er dit voorjaar in friesland een actie om je kat ’s nachts binnen te houden. Kuikens van weidevogels als kieviten en grutto’s worden niet alleen bedreigd door vossen, maar ook door huiskatten die ’s nachts op rooftocht gaan. Door je kat ‘s avonds binnen te houden kun je dat voorkomen. In het donker zijn kuikens op de grond extra kwetsbaar, omdat hun ouders het gevaar niet zien aankomen. Daarnaast gaan katten juist dan graag op jacht. Huis- en boerderijkatten leggen hierbij kilometers af en hebben naast muizen ook kuikens op het menu. Daarom is het advies van half april tot en met juni: kuikens in het land, poes in de mand.

Foto via twitterbericht van It Heidenskip Fûgelgebiet