In Geen categorie

Koudum heeft een naam op te houden wat het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk betreft. Deze website is daarvan een sprekend voorbeeld. De inwoners zijn zich bewust van het feit dat ieder zijn of haar steentje bij moet dragen om het dorp leefbaar en gezellig te houden. Naast de kerkelijke onderkomens ‘Op e Hichte’ en ‘Het Baken’ zijn gemeenschapscentrum ‘De Klink’, MFA de ‘Swel’, en Sporthal de ‘Sândobbe’, belangrijke centra en tevens faciliteiten voor al dat liefdewerk oud papier.

Bereikbaarheid en elkaar kunnen vinden zijn van groot belang, maar uit privacy overwegingen en om spammers niet in de kaart te spelen, wil niet iedereen met zijn naam of adres op de site. Internet Werkgroep Ús Thús heeft daarom een adreslijst samengesteld van alle verenigingen, buurt- en vriendengroepen. De lijst bevat ook de adresgegevens van alle bedrijven in Koudum, dus ook de bedrijven die niet op de site staan plus een blokje Media waarmee men ook zijn voordeel kan doen. Organiserende comite’s in het dorp krijgen de lijst toegestuurd na een verzoek aan rpmg@pachgroep.nl, met daarin de naam van de aanvrager, het mailadres en het doel waarvoor de lijst gebruikt gaat worden.

Deze lijst is met veel zorg samengesteld door Internet Werkgroep Koudum, maar omdat het de gegevens van veel organisaties betreft, zal er ook regelmatig iets veranderen. Volledigheid en juistheid van de gegevens is een zaak van ons allemaal. Wij verzoeken u dan ook om ontbrekende gegevens en wijzigingen door te geven op het genoemde e-mailadres.