In Geen categorie

De Bijbel van Trump

In de krant lees ik dat de Bijbel het favoriete boek is van president Trump. Dat heeft hij in een vraaggesprek verklaard. Maar ik begrijp dat veel christenen in de Verenigde Staten hun twijfels hebben bij Trumps liefde voor de Heilige Schrift.

Toen hem vervolgens werd gevraagd of hij een Bijbeltekst kon noemen die zijn voorkeur had, wist hij er geen. Later kwam hij er op terug en citeerde alsnog zijn favoriete tekst uit de Bijbel: “Oog om oog, tand om tand”.

Vorige week vroegen veel Amerikaanse christenen zich opnieuw af of Trump de Bijbel wel echt een warm hart toedraagt. Dit naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen in de handelsoorlog met China.

De helft van de 100 miljoen Amerikaanse bijbels wordt daar gedrukt. China kan namelijk als een van de beste in de wereld boeken met veel platen en landkaarten drukken op dun papier. Maar nu gaat Trump 25% extra belastingen heffen op bijbels uit China.

Verontwaardiging alom onder de christenen in Amerika. Zij vrezen dat de toegang van gelovigen tot de Bijbel aanzienlijk beperkt zal worden, en dat de vrijheid van godsdienst door deze bijbeltaks zal worden aangetast.

Nu ga ik ervan uit dat de Amerikaanse christenen en Trump hier samen wel uitkomen. Trump heeft veel kiezers onder deze groep, en hij zal ze niet voor het hoofd willen stoten. Het komt vast goed met de import van bijbels uit China.

Waar ik mij zorgen om maak, is de uitleg door de Amerikaanse president van zijn favoriete Bijbeltekst. De tekst “oog om oog, en tand om tand” komt voor in de ‘Wet van Mozes’. Woorden die komen uit een woestijnsamenleving van zo’n tweeënhalfduizend jaar geleden.

In veel oren klinken ze als rechtvaardigheid die hard moet worden toegepast. Als ‘geen genade’, en ‘ieder krijgt wat hij verdient en zelf heeft opgeroepen’. Ik begrijp wat Trump in deze tekst aanspreekt, want hij houdt van ‘elkaar hard om hard met gelijke munt betalen’.

Het is echter de vraag of je met deze uitleg de woorden van Mozes recht doet. De wereld van Mozes was er één van ‘twee ogen voor één oog, een gebit voor een tand’. Indien iemand een familielid doodde, dan nam je het leven van diens hele familie. Zo groeide het geweld.

Mozes beperkt het gerechtvaardigd geweld: één oog voor één oog, en één tand voor één tand. Het is het begin van barmhartigheid. Jezus zegt later, nog veel barmhartiger, “jullie hebben gehoord dat gezegd werd: Een oog voor een oog en een tand voor een tand. Ik vraag jullie wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.”

Trouwens, van Jezus zelf zegt de Bijbel: “Toen hij de mensen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, want zij waren als schapen zonder herder”. Voor een president zou dat ook een mooie favoriete Bijbeltekst zijn.  

Gepubliceerd in de Leeuwarder Courant, 6 juli 2019. (Foto Wim Beekman: Niels Westra, Leeuwarder Courant).