In Geen categorie

Geachte dorpsgenoten,

Hierbij nodigen wij u uit voor de buitengewone ledenvergadering van Dorpsbelangen Koudum die geheel zal worden gewijd aan het onderwerp gemeentelijke herindelingdatum : donderdag, 6 maart 2008tijd : 20.00 uurplaats : De Klink te KoudumEen gemeentelijke herindeling is ook van invloed op Koudum en u!

Daarom vinden wij het, als Dorpsbelangen, gewenst om deze avond extra onder uw aandacht te brengen. Voordat de gemeenteraad in april a.s. een besluit neemt over de vraag ‘Fusie in Zuidwest Friesland, met wie en hoe?’, hebt u nu nog de gelegenheid om – in aanwezigheid van de raadsfracties – vragen te stellen en uw mening te geven.

Wij hopen dat veel inwoners van ons dorp naar deze avond zullen gaan om van zich te laten horen.

Voor informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Nijefurd, www.nijefurd.nl.

Het bestuur van Dorpsbelangen Koudum,

Piet Zonderland, voorzitter

Olav Eerkes, vice-voorzitter

Wypke Rusticus, secretaris

Sjouke Hoekstra, penningmeester

Griet de Jong-Haitsma

Boukje van der Valk-Siderius

Joeke de Lange

NB:Handig is om uw vragen vooraf uiterlijk woensdag, 5 maart (via e-mail of schriftelijk) in te leveren bij de secretaris van DBK. U weet dan zeker dat u aan de beurt komt!

DORPSBELANGEN KOUDUM Secretariaat:Wypke Rusticus, Onderweg 18, 8723 AH KOUDUM

Tel. (0514) 52 20 48 E-mail: wrusticus@gmail.com