In Geen categorie

De Fryske Ferhalewedstryd van Omrop Fryslan, It Skriuwersboun, it Friesch Dagblad en Cedin komt er aan! En dit keer is er ook een junioreditie voor jeugd van 12 tot 18 jaar.

Hou je van schrijven en wil de ‘de fijne kneepjes’ van het schrijven van een kort verhaal (nog beter) leren? Op maandag 25 januari worden in Koudum twee workshops aangeboden!

Op het Bogerman wordt ‘s middags een workshop gegeven door schrijfster Lida Dijkstra. Zij zal voor de leerlingen een clinic ‘Koart ferhaal skriuwe’ verzorgen. Maar ‘s avonds om 20.00 uur is er ook een workshop voor ouders en andere liefhebbers in De Klink. Deze workshop wordt gegeven door schrijver en Gysbert Japicxprijswinnaar Koos Tiemersma

Ben je na het volgen van de workshop enthousiast geworden, dan kun je jouw verhaal voor 1 maart insturen om deel te nemen aan de Fryske Ferhalewedstryd. Zo maak je kans op geweldige prijzen en bovendien kans op een verfilming van jouwverhaal… Regiseur Bart Kingma zal evenals vorig jaar het winnende verhaal verfilmen.

Entree is 5 euro, incusief koffie en thee.

Opgave mailen naar: bestjoer@skriuwersboun.nl