In Geen categorie

Dit jaar ……. vanuit CHILI.

Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. Door en voor mensen, die hun geloof en gebed willen delen, omdat ze zich verbonden voelen met gelovigen wereldwijd. In Nederland werken mannen en vrouwen daar aan mee.

De Wereldgebedsdag heeft een lange traditie. In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze dag is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 170 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd.

Door de Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Het verenigt christenen over de gehele wereld. Door de Wereldgebedsdag bevestigen vrouwen en mannen, dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in de wereld.

Dit jaar wordt de liturgie door christenvrouwen uit CHILI verzorgd, met als thema:

“ HOEVEEL BRODEN HEB JE ? ”

De gezamenlijke kerken van Koudum hebben het initiatief genomen om hieraan mee te doen.

U bent van harte welkom om dit uur mee te maken!

Datum: vrijdag 4 maart 2011

Tijdstip: 19.30 uur

Plaats: Doopsgezinde kerk, Hoofdstraat 57, Koudum

Namens de gezamenlijke kerken van Koudum.