In Geen categorie

Vandaag meldde Omrop Fryslân dat het voor de polder De Samenvoeging bij Koudum een van de beste broedseizoenen van de afgelopen tien jaar is. Op 25 hectare land in de Koudumer polder hebben vogelwachters 88 eieren gevonden. Dat is een heel ander geluid dan elders over het broeden van weidevogels te horen is!

Volgens Omrop Fryslân komt dat doordat boer Sietze Henk Haytema niet pas toen het te droog werd, maar al halverwege februari het water in het gebied omhoog gezet heeft, zodat onder andere het insectenleven zich kon ontwikkelen. Dit is dus gebeurd nog voordat de weidevogels er in grote aantallen aanwezig waren. En niet alleen hij doet zijn best voor de weidevogels; er zijn meer boeren in de polder die zich voor de zaak inzetten.

In het gebied zijn dertig kievitsnesten, twaalf gruttonesten, tien tureluurnesten en twee nesten van de scholekster geteld. Sietze Henk Haytema pacht het land van Staatsbosbeheer en doet er in samenwerking met de vogelwacht en een jager alles aan om de zaakjes zo goed mogelijk te regelen voor de weidevogels.

Het hele artikel is bij Omrop Fryslân te lezen. De foto is van Remco de Vries, Omrop Fryslân.