In Geen categorie

De derde week van januari is traditiegetrouw voor christenen de Week van Gebed. Christenen over de hele wereld van verschillende kerkgenootschappen bidden dan met elkaar. Ook de gezamenlijke kerken van Koudum bidden tijdens de Week van het Gebed rondom het thema van dit jaar: ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’.

De Week van Gebed wordt in Nederland georganiseerd door Missie Nederland organiseert samen met de Raad van Kerken. Het materiaal voor de gebedsdiensten is deze keer voorbereid door kerken in Malta. Het thema ‘Buitengewoon’ heeft te maken met het Bijbelboek Handelingen, waar in hoofdstuk 28 staat dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de gebedsweek worden de deelnemers daarin meegenomen.

Op maandag 20 januari vindt een gebedsdienst plaats van 19.30 uur tot 20.30 uur in Op ‘e Hichte van de PKN-gemeente in Koudum, Smidsweg 2. Op woensdag 22 januari van 19.30 uur tot 20.30 uur wordt er gebeden in de Volle Evangelie gemeente, Hoofdstraat 49, Boerderij zaal. Ten slotte is er op vrijdag 24 januari ook weer van 19.30 uur tot 20.30 uur een gebedsdienst bij de Baptistengemeente Het Baken, Nieuweweg 29 in Koudum.