In Geen categorie

Op vrijdag 22 maart om 13:00 bij de Swel in Koudum opent Wethouder Stoel de jaarlijkse Koudumer Himmeldei in het kader van Nederland Schoon. Vanuit een samenwerking met de gemeente Sudwest Fryslân en Dorpsbelangen Koudum is deze middag georganiseerd.

De basisscholen Obs de Welle, Cbs Grovestinshôf en Middelbare school Bogerman zullen assisteren om Koudum te ontdoen van zwerfafval.

Meer hulp is altijd welkom, als u mee wilt helpen, kunt u zich aanmelden via dbKoudum@gmail.com.