In Geen categorie

De commissie KunstRoute kan terugkijken op een succesvol 2012 met veel bezoekers. Er is ons in het afgelopen jaar een prachtig beeld geschonken door de heer Hans Dusowsa, violist en cursist bij het Beeldhouwcentrum Koudum (BHC). Dit beeld zullen wij in 2013 in ontvangst nemen tijdens de viering van ons 10-jarig bestaan.

Dit jubileum valt samen met het 10-jarig bestaan van het beeldhouwcentrum en het 100-jarig jubileum van Dorpsbelangen Koudum.

Twee leden van het bestuur van de KunstRoute nemen deel aan de werkgroep van het BHC, dat de lustrumviering organiseert.

De route zal aansluiten op de activiteiten van het BHC in het Nijeferdpark, waardoor Hotel Galamadammen nog beter in de route zal worden opgenomen.

Misschien dat er vanuit de bevolking ook nog leuke ideeën worden ingebracht als aanvulling op de route.

Net als de voorgaande jaren zal een prijsvraag worden verbonden aan de KunstRoute. Dat zal dit jaar een zeer bijzondere prijs worden. We komen hierop in een later stadium terug.

De commissie KunstRoute bestaat uit een aantal vrijwilligers, maar meer vrijwilligers zullen altijd welkom zijn voor praktische hulp bij het plaatsen en opruimen van de beelden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de secretaris (anna.degooijer@gmail.com).

Gelukkig ontvangt de KunstRoute dit jaar nog een subsidie van de gemeente Súdwest-Fryslân, maar er is al aangegeven dat de subsidies zullen worden afgebouwd. Dus ook voor 2013 zullen we weer een beroep doen op ondernemers voor sponsoring.

We gaan er vanuit dat er in 2013 weer een mooie KunstRoute gelopen kan worden.