In Geen categorie

Woensdag 13 maart 2013 heeft de eerste bestuursvergadering van Coöperatie Duurzaam Koudum U.A. plaats gevonden. Dit voorlopig bestuur zal handelen tot de eerste ALV in oktober. Op de ALV zal het definitieve bestuur worden benoemd. Het voorlopig bestuur bestaat uit (v.l.n.r.): Jan de Boer (secretaris), Geerlinde van Dijk (penningmeester en plaatsvervangend voorzitter), Wilco Spoelman, Jaap Bijker (voorzitter), Jan Eisma en Tineke Fennis (afwezig)..

www.duurzaamkoudum.nl