In Geen categorie

De commissie KunstRoute Koudum is er in geslaagd voor 2015 weer een mooie route langs particuliere tuinen en galeries door Koudum samen te stellen, waardoor de bezoekers een nieuwe indruk kunnen krijgen van ons mooie dorp.Op dit moment zijn we hard bezig om voldoende kwalitatief mooie beelden van de amateurbeeldhouwers van het Beeldhouwcentrum te verzamelen. Zodra de route definitief is zal de routebeschrijving net als voorgaande jaren klaarliggen bij het Beeldhouwcentrum en boekhandel Muizelaar in de Hoofdstraat in Koudum en op de website kunstroutekoudum.nl worden gezet.

KunstRoute Koudum is ook te volgen op facebook.Meer informatie over de KunstRoute kunt u vragen bij de secretaris, anna.degooijer@gmail.com en www.kunstroutekoudum.nl.Om de route mogelijk te maken werken we met een aantal enthousiaste vrijwilligers en hopen we weer gesponsord te worden door ondernemers uit Koudum. Dit kan door een financiële bijdrage maar ook door het doen van hand- en spandiensten.

De KunstRoute wordt gehouden van zaterdag 27 juni t/m zaterdag 29 augustus.