In Geen categorie

I.v.m. Rioleringswerkzaamheden wordt de Stationsweg over de gehele lengte afgesloten voor al het doorgaande verkeer, uitgezonderd fietsers en voetgangers.Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden vinden plaats op maandag 17 februari 2014 van 06:00 uur tot circa 20:00 uur.

In de Stationsweg wordt de riolering ondergronds gerenoveerd. Voor de opstelling van het benodigde materieel moet de straat volledig worden afgesloten vanaf kruising Zwarteweg/Stationsweg naar kruising Hoofdstraat/Stationsweg. Aanwonenden worden persoonlijk geïnformeerd over de werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weergevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn, de overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Roelofs. Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk de heer Mark Olsman, telefoon 06–20612131.

Voor meer informatie kunt u bellen met Henk Rozema via het gemeenteloket 0515-489000.