In Geen categorie

Vanaf maandag 21 september t/m vrijdag 9 oktober 2015 is de Ds. L. Tinholtstraat te Koudum gestremd voor het doorgaande verkeer. De genoemde verkeersstremming geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Er vindt onderhoud plaats aan de rijbaan Ds. L. Tinholtstraat en aan het genoemde rijbaan gelegen voetpad.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Verder worden de direct aanwonenden door middel van een brief van de aannemer geinformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Sudwest-Fryslan uitgevoerd door Aannemersbedrijf A. Faber B.V. te Bolsward. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. A. Faber van Aannemersbedrijf A. Faber B.V., tel.nr. 06-10371726.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Jacob Jutte via het gemeenteloket 14 0515 van de gemeente Sudwest-Fryslan.