In Geen categorie

In verband met herstraatwerkzaamheden wordt de Hoofdstraat te Koudum, vanaf de Smidswei tot de Onderweg, afgesloten voor al het doorgaande verkeer, uitgezonderd fietsers en voetgangers.

Het betreft de periode van maandag 22 oktober t/m vrijdag 28 november 2012.

De direct aanwonenden worden door de aannemer op de hoogte gehouden van de werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Cnossen Infra te Sneek. Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. A. Bonsma, via tel. 0515-430400.

Voor meer informatie kunt u bellen met dhr. Jacob Jutte via het gemeenteloket 0515-489000.