In Geen categorie

I.v.m. Rioleringswerkzaamheden in de Ooste geldt, voor het gedeelte tussen huisnummer 8 en 38, hinder voor al het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen de werkzaamheden passeren.

De werkzaamheden vinden plaats op woensdag 19 februari 2014 van 06:00 uur tot vrijdag 21 februari circa 20:00 uur.

Aan de Ooste wordt de riolering ondergronds gerenoveerd. Voor de opstelling van het benodigde materieel wordt de straat op diverse plaatsen voor de halve breedte afgesloten. In deze periode zal het verkeer enige hinder kunnen ondervinden. Aanwonenden worden persoonlijk geïnformeerd over de werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weergevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn, de overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Roelofs. Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk, de heer Mark Olsman, telefoon 06–20612131.

Voor meer informatie kunt u bellen met Henk Rozema via het gemeenteloket 0515-489000.