Verenigingen & Stichtingen
 

Sportvereniging Oeverzwaluwen.

Sportvereniging Oeverzwaluwen is een Omni vereniging met 4 afdelingen te weten: Gymnastiek, Tennis, Volleybal en Voetbal. Alle afdelingen zijn vertegenwoordigd in het hoofdbestuur en hebben daarnaast een eigen bestuur.

S.V. Oeverzwaluwen exploiteert zelfstandig de kantine en wordt door vrijwilligers gerund, alle afdelingen profiteren mee van de opbrengsten. De kantine-exploitatie wordt verzorgd door de afdeling voetbal.

Beheerder van de sporthal is Rinnie Schreur, tel 522151.

Het hoofdbestuur van de OMNI-vereniging wordt gevormd door:

Johan Folmer, Voorzitter
Bouke-Yke Peterson, Secretaris
Ulco Seinstra, Penningmeester

Ingeborg Venema - Hekker, afd. Gymnastiek
Angeline Hanenberg, afd. Tennis
Jelle Zijlstra, afd. Voetbal
Gerben Zwerver, afd. Volleybal

Deze vier afdelingen fungeren zelfstandig maar hebben verantwoording af te leggen aan het OMNI bestuur. Het OMNI bestuur bestaat uit een onafhankelijk Dagelijks Bestuur (DB) aangevuld met de voorzitters van elke afdeling. Eenmaal per maand vergadert het bestuur en is er dus overleg tussen de verschillende afdelingen. De OMNI zorgt voor het innen van de contributie, beheert en betaalt de arbeidsovereenkomsten van de betaalde trainers. De OMNI is tevens aanspreekpartner voor de gemeente en indien er problemen in de afdelingen zijn, kunnen de overige afdelingen samen met het OMNI (DB) zorgen voor oplossingen.
Alle afdelingen hebben dus invloed in de OMNI vereniging. U bent daarom van harte uitgenodigd om de algemene ledenvergadering te boezoeken, deze vindt meestal plaats in november en wordt aangekondigt via de website's van de afdelingen.