Verenigingen & Stichtingen
 

IJsvereniging "Knobbe".

01-03-18

De ijsbaan is open.

Beste allegear, 

Domien en Maiko hebben een rondje gemaakt over de baan en hij is voldoende betrouwbaar. De baan gaat open. 

Tot ziens op het ijs en in It Kistwurk.

Het bestuur van IJsclub Koudum

Water van de ijsbaan!

Water van de ijsbaan 

Voordat het water de baan weer uitloopt, gaan we dit eerst met kanowedstrijden inluiden.
Bij goed weer, zoals in 2016, zal dit spektakel plaatsvinden op zondag 18 maart.De aanvang zal 13.00 uur zijn.

Bij slecht weer zoals in 2017 zal het niet plaats vinden.
Het wel of niet doorgaan wordt tijdig per e-mail bekend gemaakt.

Hondenpoep

Het water moet van de baan af, omdat het ijsbaanterrein in de zomer gebruikt wordt als grasland. De opbrengst is bestemd als veevoer.
Daarom vragen wij iedereen, die daar wel eens een hond uitlaat, de poep op te ruimen.
Hondenpoep kan vee ziek maken door een parasiet : de neospora caninum. Deze parasiet kan de dood van een ongeboren kalf tot gevolg hebben.
Bij de ingang van de ijsbaan staat al enige jaren een hondentoilet voor Uw plastic zakjes.

 

Namens het bestuur van IJsclub Koudum,
Domien Flapper

Uitnodiging ledenvergadering 2017

In It Kistwurk op vrijdag 24 november 2017 om 20.00 uur.

Naast de huishoudelijke punten als Opening, Notulen, Financiën enzovoort zal na de pauze Willy Aarts van IJsclub Staveren een terugblik verzorgen op de legendarische tocht van Staveren naar Enkhuizen en terug van 4 februari 1996. Er was toen wel een baan uitgezet, maar met veel kistwurk erin.

Het bestuur.

Bestuur.

Bestuur IJsclub Koudum
Domien Flapper voorzitter
Kees Verweij secrataris
Pieter Schaper penningmeester
Hendrik Falkena lid
Age Bokma lid
Egbert Mulder lid
Trijntje de Boer lid