Verenigingen & Stichtingen
 

Damclub T.O.G. Koudum

Secretaris is: Sjoerd Huitema,
Túnkersstrjitte 50,
8723 EP, Koudum,
tel. 0514-522789,
sjhuitema@kpnmail.nl

Voorzitter is Tj. Pietersma,
Boppeslach 10,
8723 GJ, Koudum,
tel. 0514-522281.

De speelavond is op maandagavond 20.00 uur in De Klink. tel. 0514602961