Verenigingen & Stichtingen
 

Toppers!

En dan heb ik het niet over die 3 mannen die elke jaar een feestje in de Arena hebben, maar over 14 geweldige bouwploegen in Koudum die het mogelijk maken dat we dit jaar weer een altijd gezellige en prachtige optocht mogen mee maken. Nog maar 3 weken terug hadden we 8 wagenbouwploegen die zich hadden opgegeven, maar nu hebben we een geweldig aantal (ook nieuwe) deelnemers mogen noteren waarvoor dank.

De bouwploegen.

1 It Achterhús
2 De Blauwe Knoop
3 Buurt Tsjerkepaad
4 Buurtver. Boppeslag
5 Buurtver. It Fouttenein
6 Wagenbouwploeg 2.0
7 Buurtver. Ooste/Zijl
8 De Wettips
9 Kiep Quiet
10 It Grovenstinshof/De Welle
11 De Strúners
12 Keet Koudum
13 Keet Us Hokje
14 De Kunstwerkgroep

De gekozen onderwerpen die de bouwploegen hebben gemaakt houden we natuurlijk geheim, die mag je 15 en 16 september zelf komen bekijken.

We zijn er bijna, maar ..........

Uitstel van executie mogen we het niet noemen omdat we nog steeds de hoop hebben op 10 enthousiaste wagen bouw ploegen. We hebben al 8 ploegen mogen noteren daarom is de einddatum voor inschrijving verlengt tot 15 mei voordat we een eind besluit moeten maken in verband met de verdere organisatie van dit prachtige onderdeel van de feestweek in Koudum. Daarom nog een laatste verzoek GEEF JE OP zodat we in september tijdens de feestweek weer een optocht hebben.

De optochtcommissie.

Aanmelden kan tot 15 mei aanstaande bij:
Ypie Osinga, Westeweg 36,  sietzeypie@home.nl  of
Reina Wieling, Molenbuurt 14, r.wieling@home.nl
Mail - App - Tweet - stuur een telegram - ga bij ze langs (de koffie staat altijd klaar) maar geef je op.

We zijn er bijna.

We hebben al acht aanmeldingen binnen. En denk nu niet die minimale andere twee benodigde wagens komen er wel, maar geef je op, zodat we, en 8 enthousiaste wagen bouwers niet teleurstellen omdat de optocht niet door kan gaan, en we weer een super feestweek in september hebben.

Gr. de optocht commissie.

Aanmelden kan tot 30 april aanstaande bij:
Ypie Osinga, Westeweg 36,  sietzeypie@home.nl  of
Reina Wieling, Molenbuurt 14, r.wieling@home.nl
Mail - App - Tweet - stuur een telegram - ga bij ze langs (koffie staat altijd klaar) maar geef je op.

Spannend.

We hebben nog een week voor de geplande einddatum dat je je kunt opgeven voor de optocht, en gelukkig hebben een aantal groepen en buurten hier al gehoor aan gegeven, maar we zijn nu net over de helft van de 10 wagens. Dus bij deze de oproep GEEF JE OP, zodat we weer een geweldige optocht in september kunnen organiseren.

De optocht commissie.

Aanmelden kan tot 30 april aanstaande bij:
Ypie Osinga, Westeweg 36,  sietzeypie@home.nl  of
Reina Wieling, Molenbuurt 14, r.wieling@home.nl

Zou het gaan lukken? 2017

Iedereen heeft nog 3 weken tijd om te besluiten of ze dit jaar mee gaan doen aan de optocht 2017. We zijn de helft van het minimaal vereiste aantal (10 stuks) nog niet gepasseerd, daarom nogmaals deze oproep aan de bewoners van het warme hart van zuid west friesland, geef je op! We willen heel graag een optocht organiseren maar dan hebben we wel deelnemers nodig.

Heb je, je al opgegeven?

Aanmelden kan tot 30 april aanstaande bij:
Ypie Osinga, Westeweg 36,  sietzeypie@home.nl  of
Reina Wieling, Molenbuurt 14, r.wieling@home.nl

Optocht 2017?

Beste dorpsgenoten, buurtgenoten, vriendenploegen, verenigingen, families en kennissen, in 2017 willen we graag weer een optocht organiseren.

Bij voldoende aanmelding zal deze plaatsvinden op vrijdagochtend 15 en zaterdagavond 16 september.


Aanmelden kan tot 30 april aanstaande bij:
Ypie Osinga, Westeweg 36, sietzeypie@home.nl of
Reina Wieling, Molenbuurt 14, r.wieling@home.nl 

Bij opgave a.u.b. de volgende gegevens doorgeven: naam van de buurt/vriendenploeg, naam en adresgegevens van de contactpersoon, IBAN-rekeningnummer en het thema. (wie het eerst komt, wie het eerst maalt)
We hopen dat wij door jullie deelname wederom een mooie optocht mogen organiseren!!

De optocht commissie.
Saskia, Reina, Ypie, Chris, Uilke, Bouke-Yke

Optocht 2017 op de agenda!

Beste dorpsgenoten, buurtgenoten, vriendenploegen, verenigingen, families en kennissen, in 2017 staat er weer een optocht in de planning, dus zet dit punt op de agenda voor de buurt, vriendenploeg, vereniging of kennissen vergadering.

Feestweek - Optocht - Feestweek.

Wij als parcourscommissie zijn van mening dat een feestweek (anders) is zonder een optocht. Hoe zat het ook al weer.

  • Een optocht mogelijk maken waarbij deelname voor iedereen haal(betaal)baar is.
  • Prijzengelden uit verkoop boekjes.

Wat zijn de voorwaarden om een wagen te gaan bouwen:

Meedoen is belangrijker dan winnen. (groot, luxe en duur is niet de bedoeling)
Minimale afmetingen van de wagen 2 x 4 meter.
Maximale kosten 500 euro (verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de wagenbouwers zelf, aangezien dit niet controleerbaar is). Houd je hier aan, zodat het voor een ieder leuk is om deel te nemen (meedoen is immers belangrijker dan winnen)!
Vrije keuze voor een thema. Bij meerdere dezelfde thema's geldt wie het eerst komt wie het eerst maalt!

Volledigheidshalve delen wij jullie mee dat iedere deelnemer een bedrag aan startgeld zal ontvangen. De hoogte van dit bedrag wordt natuurlijk bepaald door de verkoop van de hoeveelheid programma boekjes.

  • Een minimaal aantal wagens van 10 is een vereiste!!.

Namens de leden van de optochtcommissie!

Spelregels

De spelregels zijn simpel er moeten 10 wagen zijn omdat anders de commissie van mening is dat het te weinig is om bij het publiek daar een "toegangsprijs" voor te gaan vragen en het dan een aflopend karakter heeft.
De jeugd ploegen worden niet mee gerekend in het aantal van 10 dit omdat de afmetingen en beoordeling los staan van de andere wagens.

Waarom eind April, begin Mei zo vroeg een besluit voor het doorgaan of niet doorgaan wordt genomen is, omdat dit de uiterste datum is om bijvoorbeeld nog muziek korpsen nog te kunnen reserveren, jury leden te vragen etc.