In Geen categorie

Met ingang van 1 juli 2010 wordt de associatie van de huisartsen van Doorn en Eisma te Koudum uitgebreid met twee jonge dokters. Dokter Sijtema-van der Kooij en dokter Bakker werken al in de praktijk, maar treden nu toe tot de maatschap.

De praktijk krijgt meteen een andere naam: “Huisartsenpraktijk Koudum”.

Waren de afgelopen 35 jaar patiënten ingeschreven bij of dokter Eisma of dokter van Doorn, vanaf 1 juli 2010 zijn alle patiënten ingeschreven bij de “Huisartsenpraktijk Koudum”.

Bij het maken van afspraken is het mogelijk om een voorkeur voor een bepaalde huisarts aan te geven. Zeker is dat er altijd twee dokters aanwezig zijn. Het kan echter zijn dat de dokter van uw voorkeur niet aanwezig is. Dan zijn er twee mogelijkheden: of u stelt uw afspraak uit totdat hij/zij er wel is, of u accepteert een afspraak bij een andere dokter.

En…. de beide senioren werken natuurlijk minder vaak dan de beide jonge dokters!

Het computer systeem, dat wij gebruiken, garandeert dat alle dokters over dezelfde gegevens kunnen beschikken. En door geregeld overleg zorgen wij ervoor dat alles blijft kloppen.

Van Doorn en Eisma krijgen de komende negen maanden de tijd om te wennen aan veel meer vrije tijd. Want vanaf 1 april 2011 hebben zij alleen nog maar vrije tijd. Zij treden dan helemaal terug. Deze periode geeft hun de gelegenheid om de goede dingen aan de jonge dokters over te dragen en er vooral voor te zorgen dat geen “foute” gewoontes en hebbelijkheden worden overgenomen.

De invloed van de komende jonge generatie is in de hele praktijk merkbaar. Met grote voortvarendheid is de certificering aangepakt, met als gevolg dat eind 2010 de praktijk zowel wat betreft het apotheekgedeelte als het huisartsengedeelte gecertificeerd is. Een AED is aangeschaft, alle personeelsleden zijn inmiddels gediplomeerde reanimatie toepassers, het telefoonsysteem wordt volledig vervangen, er is een nieuwe website ontwikkeld (www.huisartsenkoudum.nl) en ieder is permanent bezig om mogelijke verbeteringen te bedenken. Al met al, het zindert van energie aan de Túnkerstrjitte 47 te Koudum.

Woensdag 30 juni moet de apotheekvoorraad geteld worden: balansen heet dat in het midden en klein bedrijf. Daar gebeurt dat op of rond 1 januari. Maar omdat de maatschap verandert van samenstelling per 1 juli, moet dat in onze praktijk op 30 juni gebeuren. En er moet een omvangrijke wijziging in ons computersysteem doorgevoerd worden. Het is daarom dat de praktijk verminderd toegankelijk is op 30 juni: geen gewone spreekuren, en alleen bij spoed en nood kunt u terecht in de praktijk. En wellicht wordt u dan toch nog naar een andere waarnemende praktijk verwezen.

Ach….. sinds de opening van het praktijkgebouw in 1979 is de praktijk nooit gesloten geweest op een dag door de week!

En donderdag 1 juli staat ieder weer voor u paraat.

J.C.Eisma