In Geen categorie

Duurzaam Koudum (DK) had een voorlopig plan ingediend om met een enkele dorpsmolen alle huishoudens in Koudum van groene energie te voorzien. Fryslan foar de Wyn vond het plan goed uitgewerkt en onderbouwd en plaatste het op de "A" lijst.

Afgelopen 2 weken heeft DK een enquête gehouden onder alle (1.281) huishoudens om zich uit te spreken voor of tegen een dorpsmolen binnen de dorpsgrenzen. DK gaf daarbij aan dat zij alleen bij een meerderheid voor een dorpsmolen op de planlocatie, het plan definitief zou inleveren.

Er zijn 168 formulieren ingeleverd. 87% van de huishoudens heeft de enquête niet beantwoord. De ingeleverde formulieren tonen een meerderheid (62%) voor windenergie en eveneens een krappe meerderheid (52%) voor een dorpsmolen in Koudum.Echter, een minderheid (76 huishoudens) stemden voor een dorpsmolen op de voorgestelde planlocatie langs de provinciale weg. Een meerderheid (85 huishoudens) stemde daartegen. DK zal het plan nu intrekken.

Duurzaam Koudum