In Geen categorie

In 1974 is It Grovestinshôf aan ‘t Heale Paed 1 in Koudum feestelijk geopend. Veertig jaar lang is er onderwijs gegeven aan veel leerlingen die in Koudum zijn opgegroeid. Wanneer u even nadenkt dan komen er vast heel veel herinneringen boven aan leerlingen en leerkrachten die desttijds op school zaten of les hebben gegeven op deze school.

Nu na veertig jaar voeldoet het gebouw niet meer aan de wensen die aan het huidige onderwijs worden gesteld. Maar ook in technisch opzicht is het gebouw duidelijk aan vervanging toe. Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen om te komen tot een nieuw gebouw waar beide Koudumer basisscholen in zullen worden gehuisvest.

Kort geleden is het voorlopig ontwerp gepresenteerd door de architecten, dus de vaart zit er behoorlijk in. Aan het einde van het kalenderjaar zullen de leerlingen en het team verhuizen naar de tijdelijke huisvesting, zodat het gebouw aan ‘t Heale Paed kan worden gesloopt. Veel mensen hebben gevraagd of er een mogelijkheid is om het oude gebouw te bezoeken. Graag komen wij aan die wens tegemoet.

Onze deuren zijn zaterdag 25 oktober van 11.00 tot 16.00 uur geopend, zodat u er nog een kijkje kunt nemen en herinneringen op kunt halen. Uiteraard staat de koffie klaar. Ouders en teamleden die nu lesgeven op de school zullen aanwezig zijn. Mocht u in het bezit zijn van oude foto’s dan willen wij deze graag die zaterdag ophangen in de school. U kunt deze foto’s op school brengen, graag naam en adres op de achterkant zetten zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u ze weer terug krijgt.

Deze informatie graag doorgeven aan oud-leerlingen en oud-leerkrachten, want na deze dag is het definitief voorbij.

Namens team en ouders,

Ackelyn Stapensea (schoolleider It Grovestinshôf)