In Geen categorie

Wanneer u een dezer dagen gebeld wordt door een matig Engels sprekende juffrouw of meneer die zegt namens Microsoft te bellen, verbreek dan onmiddellijk het gesprek.

Hij of zij zal u namelijk meedelen dat uw computer ernstig besmet is door een zogenaamd Trojan Horse.

a. Hoe weten zij dat u een computer hebt

b. Hoe zouden zij kunnen zien dat uw computer besmet is

c. Waarom is het desgevraagd onmogelijk om een en ander per mail te bevestigen

Dat laatste ligt voor de hand omdat zij dan hun identiteit prijsgeven.

Volgens zeer goed ingewijden betreft het hier een cyber criminele bende, die u probeert een nieuwe virus scanner aan te smeren.

Bij de redactie van Koudum Actueel is het voorbeeld bekend van iemand die erin trapte. Dat kostte veel geld en de ervaring dat hij een kat in de zak gekocht had.

Mocht u op uw telefoon nummerherkenning hebben, deze oplichters hebben het volgende nummer: 008800088.

Dus wij willen u nogmaals waarschuwen TRAP ER NIET IN!!!