In Geen categorie

Er is een spontane actie op gang gekomen om de onfortuinlijke kwekers te hulp te komen. Iedereen die wil kan as. Zaterdag 12 maart vanaf 8.00 uur meehelpen om de ingestorte kas op te ruimen en de ondergrond glasvrij te maken. Fa. Munniksma heeft handschoenen gesponsord en een aantal kniebeschermers. Het glas wordt met de hand opgezocht en gescheiden van het andere materiaal in kratten verzameld. De kratten worden met de platte kruiwagens van de tuinderij vervoerd naar een gereedstaande container. Oerverzwaluwen afdeling volleybal heeft zich al gemeld met vrijwilligers Dorpbelangen coördineert deze actie. Contactpersoon: Bas Oosterbaan 06 20431099.