In Geen categorie

Zorgteam Koudum van Thuiszorg Zuidwest Friesland wordt gesplitst in een team Koudum en een team Stavoren. Op die manier komt de zorg nog dichter bij de cliënten.

De zorgteams werken in koppels voor verzorging en verpleging. Dit zorgt ervoor dat er maar een beperkt aantal hulpverleners over de vloer komt. Deze werkwijze wordt door de cliënten als erg prettig ervaren. Het zorgteam maakt samen met de cliënt afspraken over wat er nodig is aan zorg. Wat kan iemand zelf en waar is hulp bij nodig. Maar ook wat kan iemand uit zijn/haar omgeving betekenen, zoals een broodje verzorgen of de hond uitlaten en eten geven.

Toos van den Broek, tot nu toe wijkverpleegkundige in Koudum, gaat per 1 juni met pensioen.

Anja van der Werf gaat haar opvolgen en krijgt met haar team Koudum en Hindeloopen tot haar werkgebied. Margriet Kampen gaat team Stavoren aansturen, met als werkgebied: Stavoren, Warns, Molkwerum, Hemelum, Laaksum en Skarl.

Thuiszorg Zuidwest Friesland vormt samen met het Antonius ziekenhuis de Antonius zorggroep.

Wij bieden onder andere verzorging, verpleging, nachtzorg, medisch technische zorg, huishoudelijke hulp, thuisbegeleiding en wij zijn 24 uur per dag bereikbaar voor calamiteiten. Er zijn korte lijntjes met huisartsen, fysiotherapeuten, ziekenhuizen, andere zorgverleners en vrijwilligers in en om Koudum.

bron: www.bolswardsnieuwsblad.nl