In Geen categorie

Het lijkt erop dat het toch gaat lukken om het tegelmozaiek dat is aangebracht in de hal van de voormalige LTS aan de Beukenlaan te redden van de sloop. Lange tijd heeft concierge Lammert de Kroon zich ingezet bij Bogerman om herplaatsing van het mozaiek in het niewe MFA gedaan te krijgen, maar binnen het MFA bleek geen muur groot genoeg om het 6×3 meter grote kunstwerk te plaatsen.

15 september. Het lijkt erop dat het toch gaat lukken om het tegelmozaiek dat is aangebracht in de hal van de voormalige LTS aan de Beukenlaan te redden van de sloop. Lange tijd heeft concierge Lammert de Kroon zich ingezet bij Bogerman om herplaatsing van het mozaiek in de niewe MFA gedaan te krijgen, maar in het nieuwe gebouw bleek geen muur groot genoeg om het 6×3 meter grote kunstwerk te plaatsen.

Door een goede samenwerking tussen Stichting Trochgean en de Wurkgroep Histoarysk Koudum en met dank aan de woningbouwcoorperatie lijkt het nu toch te lukken al is het op het allerlaatste moment want de slopers hadden de hal en de kantoren eigenlijk deze week willen slopen maar zijn nu uitgeweken naar de techniek lokalen. Er is nog geen bestemmimg voor herplaatsing van het werk, het wordt eerst opgeslagen.

De voorstelling is in 1960 aangebracht bij de officiele in oktober van dat jaar opening door commissaris van de koningin mr. Linthorts Homan. In zijn speech onderstreepte Linthorst Homan het belang van het nijverheidsonderwijs voor de ontwikkeling van de zwh. De kunstenaar en ontwerper van het mozaiek Justus Halbertsma heeft dit uitgebeeld als de kansen in deze streek voor jonge mensen. Het mozaiek is gemaakt bij de gerenomeerde fabriek Goedewaagen Gouda te Nieuw Buinen.

Bij de naspeuringen door de WHK kwam aan het licht dat de ontwerper Halbertsma nog in leven is, hij is nu 82 jaar. Halbertsma was bijzpnder gelukkig met het feit dat er een poging werd gedaan om zijn werk te redden. Er zijn in de naoorlogse jaren in overheidsgebouwen veel van dit soort werken aangebracht. Intussen zijn een aantal daarvan, waaronder ook enkele werken van Halbertsma, weer vernietigd omdat de betreffende gebouwen gesloopt zijn