In Geen categorie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt een duurzaamheidsprijs beschikbaar voor duurzame bedrijfsvoering, circulaire processen en relatie tussen techniek en maatschappelijk draagvlak. Veeteeltbedrijf Stokman uit Koudum is één van de drie genomineerden voor deze EZK Energy Award 2020. De winnaar wordt op 28 januari 2021 bekendgemaakt tijdens het EZK evenement: Partners in energie-uitdagingen.

PolyStyreneLoop uit Terneuzen en Ammerlaan The Green Innovator uit Pijnacker zijn de andere genomineerden. Het winnende bedrijf krijgt onder meer een geldbedrag van € 25.000, om bijvoorbeeld te besteden aan duurzame maatregelen.

Koudum.nl besteedde al verschillende keren aandacht aan de mestvergister van het Koudumse bedrijf, de laatste keer naar aanleiding van de uitgestelde officiële opening van de installatie. Op de website van het ministerie van EZK wordt in het artikel over de nominaties voor deze prijs eerst Anton Stokman aan het woord gelaten en daarna de jury die de nominaties voorstelde.

“Met ons melkveebedrijf maken we groen gas uit 100% rundveemest”, vertelt Anton Stokman van familiebedrijf Stokman Koudum. “Door de mest dagvers te ‘oogsten’ wordt het methaangas uit de mest omgezet in zo’n 300.000 m³ groen gas. Het gas gaat naar ons dorp Koudum.” De benodigde mest wordt geleverd door 500 koeien. Een deel van die koeien zijn van 2 naastgelegen bedrijven. Door de krachten te bundelen met de andere bedrijven is de investering economisch haalbaar en daardoor ook goed op te schalen.

De jury: “Het getuigt van durf en doorzettingsvermogen om als één van de eerste in deze sector te investeren in een toch minder rendabele techniek. Ook levert het bedrijf een belangrijke bijdrage aan de gebouwde omgeving door groen gas te leveren. Zij zijn het beste voorbeeld als het gaat om het verbinden van people, planet en profit.”