In Geen categorie

Beste mensen, hierbij willen wij u op de hoogte brengen over de stand van zaken omtrent de stichting. Afgelopen winter is besloten om de stichting te laten bestaan. Het resterende bedrag kan dan gebruikt worden voor een (andere) urgente behandeling.

Stichting Freonen fan Mindert heeft als doel financiële middelen te genereren voor het bekostigen van medische behandelingen en middelen voor mensen met een hersentumor.

De stichting heeft kortgeleden contact gehad met Wybe en Wieke Leenstra en aangegeven er ook voor hen te zijn als dit nodig is.

Wybe heeft net als Mindert, een agressieve hersentumor en de situatie is erg zorgelijk. Het kan zijn dat Wybe op termijn ook in het buitenland moet worden behandeld. Zodra er ontwikkelingen zijn, hoort u dit van ons.

Namens de Stichting Freonen fan Mindert,

Jan Busman.