In Geen categorie

Nee, dat wordt het natuurlijk niet, maar toch zal er uitbundig genoten worden door het gezelschap dat a.s. donderdag, 21 september naar het Duitse Ummensdorf, in de buurt van Magdenburg, vertrekt om Koudum nogmaals te presenteren en om de Europese Dorpsvernieuwingsprijs in ontvangst te nemen. Er zal in uniforme outfit worden gezongen voor een publiek van circa 700 mensen uit alle delen van Europa, eerst het Friese volkslied en vervolgens het Koudumer dorpslied. Ook zal een film worden vertoond over Koudum en naaste omgeving en zal Oer de Wjuk worden geschonken. Zondag 24 september komt het gezelschap weer terug, maar dat zal zeker niet veel eerder zijn dan een uur zeven, acht. Mocht u donderdag de deputatie nog adviezen willen geven en/of een prettige reis willen wensen, dan kan dat, maar dan zult u vroeg moeten opstaan, want men vertrekt om half zeven ‘s ochtends vanaf de Klink.